Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenie Miłśników Wsi Rogi

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi

 

Rogi 191

38-430 Miejsce Piastowe

Tel. 13 435 33 08

www.rogi.org.pl

 

Tytuł projektu:

„Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowości Rogi poprzez remont wiatraka, opracowanie prezentacji multimedialnej na temat historii młynarstwa oraz druk pocztówek promocyjnych”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

20 700 ,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 000,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem zrealizowanego projektu było poszerzenie oferty turystycznej na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont wiatraka w Zagrodzie Etnograficznej w miejscowości Rogi.

Lokalizacja Zagrody w pobliskim sąsiedztwie kościoła p.w. Św.  Bartłomieja czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym i ciekawym dla turystów. Projekt zakładał odnowienie starego młyna wiatrowego zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz czyli renowację urządzenia mielącego zboże.

Wykonane prace remontowe podniosły wartość historyczno-etnograficzną zbiorów zagrody, co tym samym przyczyni się do wzrostu zainteresowania odwiedzających, tradycjami zawodowymi i rzemiosłem.

Przeprowadzona modernizacja pozwoliła na poszerzenie oferty o pokazy mielenia zboża. W ramach realizacji projektu przygotowano również prezentację multimedialną w której wykorzystano fakty historyczne, wiedzę etnograficzną oraz materiały fotograficzne, które są dostępne i przeznaczone dla turystów odwiedzających Zagrodę Etnograficzną.

Jednym z etapów projektu było zaprojektowanie i wydrukowanie 500 pocztówek, przedstawiających młyn wiatrowy oraz atrakcje związane z tematem młynarstwa.

Na koniec wszystkich działań zorganizowano  spotkanie podsumowujące dla społeczności lokalnej i pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu.

Grupę docelową dla projektu stanowili odwiedzający Zagrodę Etnograficzną turyści zarówno polscy jak i zagraniczni, społeczność lokalna oraz mieszkańcy okolicznych gmin, powiatów i województw. Wykonane i przeprowadzone działania mają na celu zwiększenie świadomości historyczno – kulturowej turystów jak również wydłużenie czasu trwania sezonu turystycznego oraz przyciągnięcie większej liczby osób odwiedzających Zagrodę Etnograficzną

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl