Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Szkoły w Stefkowej "Nasz Dom"

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Szkoły w Stefkowej „Nasz Dom”

 

Stefkowa 64

38-722 Olszanica

Tel. 13 461 70 12

 

 

Tytuł projektu:

„Od Św. Nepomucena do Tatarskiego Kurhanu”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

17 460,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

19 400,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Celem zrealizowanego projektu jest poszerzenie oferty turystycznej miejscowości Stefkowa poprzez maksymalne wykorzystanie jej specyficznych wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych.

Realizacja projektu polegała na wykonaniu około 300 metrów ścieżki okrążającej  i prowadzącej na szczyt kurhanu oraz wykonaniu tablicy informacyjno-edukacyjnej oraz kierunkowskazu oznaczającego miejsce wydobycia „skarbu ze Stefkowej”.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty questingowe dla mieszkańców w efekcie, których  powstała też trasa questingowa pt. „Św. Nepomucen zaprowadzi cię do skarbu”, jako forma atrakcyjnego wypoczynku, łatwo dostępnego, interaktywnego zwiedzania i rekreacji.

Trasa została utworzona wzdłuż ciekawych miejsc, wybranych przez uczestników warsztatów. Na końcu tej trasy na turystę czeka „skarb”, którego odnalezienie jest potwierdzeniem pokonania szlaku.

Grupę docelową zrealizowanego przedsięwzięcia stanowili mieszkańcy wsi Stefkowa oraz mieszkańcy gminy Olszanica a także zatrzymujący się w Stefkowej turyści.

Innowacyjność turystyki questingowej może wpłynąć na zwiększenie liczby turystów odwiedzających Stefkową a co za tym idzie napływ większej ilości gotówki do gospodarstw agroturystycznych czy małych lokalnych biznesów działających na terenie wsi.

Realizacja powyższego projektu podniosła atrakcyjność turystyczną i kulturową wsi. Mieszkańcy mogli dostrzec wartość posiadanych zabytkowych atrakcji a także mogli zaangażować się w życie lokalnej społeczności co dodatkowo wzmocniło więzi pomiędzy mieszkańcami wsi. 

 

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl