Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej "Karpatka"

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej „Karpatka”

 

Mszana 22

38-454 Tylawa

Tel. 13 433 01 83  

www.karpatka.org

 

Tytuł projektu:

„Mszana serem stoi”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

19 539,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

21 710,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu była promocja wsi Mszana poprzez wyeksponowanie jej walorów turystyczno-krajoznawczych, zaprezentowanie ekologicznych gospodarstw wytwarzających szeroką gamę kozich i krowich serów.

Cel ten osiągnięto dzięki zorganizowaniu imprezy plenerowej pt.” Mszana serem stoi” a towarzyszyła ona corocznie organizowanemu biegowi pt.„Bieg o Kwitnący Kalosz Sołtyski”.

W dniu imprezy zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, które miały na celu pokazać mieszkańcom i turystom, że jest to właściwy kierunek dla rozwoju Mszany. Poprzez występy zespołów artystycznych prezentujących różnego rodzaju tańce i przyśpiewki pokazano jak można propagować tradycję i kulturę regionu. Był to znakomity sposób na pokazanie tańcem ponad 600-letniej historii wsi łączącej w  sobie kulturę wołoską, łemkowską i polską.

Do przeprowadzenia imprezy niezbędne było zakupienie hali namiotowej, w której ulokowano twórców ludowych prezentujących sposoby wykonywania swoich wyrobów oraz prowadzący ich sprzedaż. Nad sceną wykonano zadaszenie, które gwarantowało wykonanie programu artystycznego w razie niepogody.

Na scenie zaprezentowano przygotowany specjalnie  na tę okazję program taneczny pt. Mszana od Kazimierza Wielkiego do dziś”. W tym celu zakupiono brakujące stroje ludowe i odpowiednie do nich buty. Wydrukowano również 300 zaproszeń, które rozdano na imprezie biegowej w Krynicy Górskiej a także zostały rozesłane do władz gminy, sołtysów, radnych i innych gości.

Projekt ten był jednym z kroków mających na celu przyciągnięcie do wsi turystów i  wczasowiczów co mogłoby przyczynić się do rozwoju agroturystyki we wsi, a co za tym idzie do polepszenia kondycji finansowej mieszkańców. Ser natomiast mógłby stać się produktem lokalnym typowym dla okolicy i pożądanym przez ludzi tu przyjeżdżających.

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl