Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Morochów

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Morochów

 

Morochów 46

38 – 542 Rzepedż

Tel. 13 462 91 00

www.morochow.weebly.com

 

Tytuł projektu:

„Wokół Baladhory – ścieżka edukacyjna historyczno-kulturowa” – 2013r

„Jesteśmy razem – promocja dwukulturowości szansą na podniesienie atrakcyjności turystycznej Morochowa” – 2014r.

 

 

Kwota dofinansowania:

 

11 700 ,00 PLN / 2013r.

 20 324,70 PLN / 2014r.

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

13 000,00 PLN /2013r.

 22 583,00 PLN / 2014r.

 

Opis projektu:

Głównym celem zrealizowanego projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Morochów i mokre poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz inne działania mające na celu przybliżenie ich walorów kulturowych, historycznych, krajobrazowych i przyrodniczych.

W ramach realizacji projektu w Morochowie zorganizowano miejsca do odpoczynku dla turystów, które zostało wyposażone w zakupione do tego celu ławki i stoły ogrodowe. W pobliżu zorganizowano i przygotowano palenisko na ognisko a także zakupiono i zamontowano grill.

W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości Morochów wytyczono i oznakowano w terenie ścieżki spacerowe. Zaprojektowano i wykonano montaż 2 tablic informacyjnych. Przeprowadzono także remont dachu zabytkowej kapliczki oraz sprowadzono i zamontowano zabytkowy kiwon na terenie dawnej kopalni ropy naftowej w Mokrem.

Dla podniesienia jakości wypoczynku nad Osławą w Mokrem uporządkowano i zagospodarowano teren kąpieliska, został on wyposażony w ławki, stoliki i stojak rowerowy.

W trakcie realizacji projektów 2014 roku skupiono się na poprawie estetyki przestrzeni publicznej Morochowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wzdłuż boiska sportowego oraz przystanków autobusowych.

Zorganizowano Wieczór folklorystyczny, który miał na celu promocję i propagowanie lokalnego folkloru. W tym celu zakupiono stroje ludowe dla 15 osób. Wydano również 100 egzemplarzy książeczki kulinarnej, która miała na celu rozpowszechnienie regionalnej  tradycyjnej kuchni.

Projekty skierowane były do turystów indywidualnych i grupowych, uczestników i gości zorganizowanych imprez oraz do mieszkańców Morochowa.

 

 

 
 

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl