Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenie Pszczelarzy EKO BIESZCZADY

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Pszczelarzy EKO BIESZCZADY

 

 

Ul. Stróżowska 16

38-500 Sanok

Tel. 604 755 640 

www.ekobieszczady.com

 

Tytuł projektu:

„Produkt lokalny szansą rozwoju Stowarzyszenia Pszczelarzy

 EKO BIESZCZADY”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

20 968,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 297,78 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu było stworzenie i wykreowanie produktu lokalnego poprzez promocję pyłku pszczelego sanockiego. W trakcie podjętych działań przeprowadzono akcję informacyjno-promocyjną, mającą na celu przybliżenie ludziom wiedzy na temat pochodzenia pyłku pszczelego oraz jego szerokiego wachlarza zalet leczniczych.

W ramach przygotowywania nowej zwiększonej oferty sprzedaży Stowarzyszenie postanowiło zwiększyć możliwości pozyskiwania większej ilości pyłku. W tym celu korzystając z uzyskanego dofinansowania zakupiono 20 sztuk suszarek do pyłku kwiatowego co pozwoliło na zwiększenie liczby osób pozyskujących pyłek do 25 osób. Zakupiono również jedną wialnię w celu szybszego i lepszego oczyszczania pyłku kwiatowego co zapewnia jego lepszą jakość końcową oraz przyspiesza proces suszenia. Inwestycja ta rozwiąże jeden z kluczowych problemów ponieważ największym jak dotąd problemem pszczelarzy było właściwe przygotowanie pyłku pszczelego do sprzedaży. Odpowiednie wysuszenie oraz oczyszczenie gwarantuje możliwość dłuższego magazynowania oraz jego wysoką jakość.

W ramach podjętych działań promocyjnych zamieszczono ogłoszenia w mediach lokalnych, wykonano materiały promocyjne np. ulotki i przeprowadzono ich dystrybucję. Stowarzyszenie Pszczelarzy Eko Bieszczady uczestniczyło również w targach, wystawach i imprezach plenerowych.

Grupę docelową projektu stanowili pszczelarze czyli członkowie stowarzyszenia, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do wyprodukowania odpowiedniej ilości i jakości pyłku pszczelego. Odbiorcami tego pyłku są mieszkańcy powiatów bieszczadzkiego, krośnieńskiego oraz leskiego.

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl