Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic

 

 

Jaśliska, Dom Ludowy 1

38-485 Jaśliska

Tel. 13 431 02 25

www.stowarzyszenie-jaśliska.pl

 

 

Tytuł projektu:

„Ocalić od zapomnienia dawne tradycje i zwyczaje”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

21 000,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 730,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup 10 kompletów strojów dla członków zespołu ludowego działającego przy SRJiO co zmierza do rozwoju w zakresie turystyki, produktu lokalnego, promocji kultury i prowadzi do wydłużenia sezonu turystycznego w regionie oraz poszerzenie oferty turystycznej.

Zakupione stroje ludowe stworzą większe możliwości do prezentowania własnej twórczości nowoutworzonego zespołu ludowego „Jaśliszczanie”, który będzie funkcjonował przy Stowarzyszeniu Rozwoju Jaślisk i Okolicy.

Grupa lokalnych artystów dzięki tym działaniom będzie mogła promować i propagować lokalne obrzędy i zwyczaje, dawne ceremonie oraz muzykę ludową.  Pozwoli to na ocalenie pamięci dawnej kultury lokalnej, która powoli odchodzi w niepamięć ponieważ jest wypierana przez współczesna kulturę.

W ramach promocji projektu SRJiO zorganizowało spotkanie promocyjno-kulturalne pn. „Ocalić od zapomnienia dawne tradycje i zwyczaje” Spotkanie było skierowane do mieszkańców i turystów w celu krzewienia kultury ludowej oraz udowodnienia, że w małym środowisku lokalnym można wyzwolić poczucie własnej wartości i jedności. Działania promocyjne objęły również wydanie 1000 szt. ulotek promocyjnych.

Grupą docelową, do której skierowano projekt są mieszkańcy Jaślisk ale także okolicznych miejscowości a nawet innych min.

Grupa ta obejmuje także turystów, którzy przebywają na terenie gminy. Podczas występów zespołu mają oni okazje poznać miejscową kulturę lokalną  a także historię i specyfikę regionu.

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl