Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne "Żbik - Komańcza"

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne

„Żbik – Komańcza”

 

Czystogarb 8

38-543 Komańcza

Tel. 501481456

www.zbikkomancza.pl

 

Tytuł projektu:

„Na rowery ? Do Komańczy!”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

21 000,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 330,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu było poszerzenie oferty turystyczno- sportowej gminy Komańcza poprzez zwiększenie jej atrakcyjności. Zasadniczy nacisk położono na promocję i prezentację gminy Komańcza jako przyjaznej dla cyklistów, oferując ciekawe tereny o unikatowej kulturze, historii i przyrodzie.

Podjęte przez Stowarzyszenie  działania stworzyły możliwość skutecznego promowania produktów lokalnych. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę rowerową MTB „Wielka Rowerowa Majówka” i w tym celu opracowano i wytyczono dwie trasy o różnych stopniach trudności i tematyce. Przygotowano również bufet z degustacją lokalnych produktów takich jak chleb swojski, smalec i sery.

Kolejnym działaniem w ramach projektu była organizacja Maratonu Rowerowego MTB „Tropami Żbików”. Wytyczono i opracowano w terenie trzy trasy o różnym stopniu trudności i długości.

Trzecią imprezą przeprowadzoną  w ramach projektu była organizacja wycieczki rowerowej MTB „Skarby Jesieni”, która przebiegała na dwóch trasach a dodatkowym jej urozmaiceniem było grzybobranie.

Grupą docelową projektu byli miłośnicy turystyki rowerowej a także członkowie klubów rowerowych w Polsce i za granicą oraz dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy korzystające z wypoczynku zorganizowanego na terenie gminy. Szacunkowa liczba osób, która wzięła udział w projekcie to około 2 tysiące osób.

Działania podjęte przez Stowarzyszenie miały na celu zaprezentowanie możliwości wypoczynkowych gminy Komańcza oraz zachęcenie turystów do zatrzymania się na jej terenie na dłużej. Jest to dosyć istotny aspekt, ponieważ większość turystów traktuje gminę Komańcza jako trasę tranzytową.

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl