Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka

Wnioskodawca:

Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka

 

Ul. Wiejska 2

38-610 Polańczyk

Tel. 13 469 22 06

www.polanczyk.info.pl

 

Tytuł projektu:

„Promocja regionu oraz produktu turystycznego poprzez wydanie publikacji oraz kart rabatowych.”

 

Kwota dofinansowania:

 

21 000,00 PLN

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 550,00 PLN

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu była promocja regionu bieszczadzkiego i produktu turystycznego oraz zaciśnięcie współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami branży turystycznej.

Zasadniczymi działaniami inicjatywy były aktualizacja folderu i mapki promującej rejon Bieszczadów.  W ramach projektu zostały również zakupione karty rabatowe, które zostały przeznaczone dla turystów wypoczywających w kwaterach członków Stowarzyszenia.

Poprzez te działania projekt miał wpłynąć na zmniejszenie sezonowości ruchu turystycznego, wzrostu liczby turystów a także pobytów długookresowych. Wzrost stopnia integracji i współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej powinien przełożyć się na poprawę wizerunku Bieszczadów jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki i wypoczynku a tym samym przyczynić się w następnej kolejności do zwiększenia dochodów i liczby miejsc pracy w lokalnej turystyce.

Projekt posiadał dwie grupy docelowe. Pierwszą z nich byli  głównie turyści z terenu całej Polski ale też i z zagranicy do których zamierzano dotrzeć poprzez szereg działań promocyjnych polegających na wydaniu zaktualizowanego katalogu zawierającego ofertę baz noclegowych i dostępnych atrakcji w Bieszczadach oraz dynamizacji dystrybucji nowatorskiego i innowacyjnego dla regionu systemu kart rabatowych.

Drugą grupę odbiorców projektu byli uczestnicy tworzący system czyli usługodawcy sektora branży turystycznej, zlokalizowani na terenie Bieszczadów. Projekt miał przyczynić się do podniesienia standardów świadczonych przez nich usług, planowania długofalowych działań promocyjnych a także do zacieśnienia współpracy pomiędzy konkurującymi ze sobą usługodawcami.

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl