Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Uczniowski Klub Narciarski Laworta

Wnioskodawca:

Uczniowski Klub Narciarski Laworta

 

Ul. Dobra 6

38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 13 461 14 47

www.uknlaworta.info

 

Tytuł projektu:

„W zdrowym ciele zdrowy duch – promocja aktywnej formy wypoczynku w Euroregionie Karpaty.”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

21 000,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 550,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu była promocja regionu poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu przez młodzież oraz propagowanie zdrowego stylu  życia. Projekt ma na celu zachęcić młodzież do aktywnego uprawiania sportów zimowych a także ma wpłynąć na poprawę kondycji fizycznej wśród młodzieży.

W ramach przeprowadzonych działań w trakcie realizacji inicjatywy Stowarzyszenie zorganizowało zawody sportowe  dla młodzieży do 18 roku życia.

Impreza miała charakter jednodniowy. Były to zawody otwarte dla każdej chętnej osoby spełniającej określone kryteria.

Stowarzyszenie korzystając z dofinansowania postanowiło zakupić dla reprezentującej go młodzieży stroje startowe do zjazdów narciarskich. Będą one wykorzystywane do reprezentowania Klubu jak i również Euroregion Karpacki na różnych zawodach narciarskich na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Kombinezony posiadają w widocznym miejscu logo Projektu i Klubu.    

W ramach działań promocyjnych przeprowadzono modernizację strony internetowej, która na bieżąco informuje o projekcie. Służy ona również promocji regionu i narciarstwa jako bardzo atrakcyjnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Grupę docelową projektu stanowi młodzież będąca członkiem Uczniowskiego Klubu Narciarskiego Laworta, która reprezentuje cały region na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych ale także do pozostałej  młodzieży z Ustrzyk Dolnych i okolicy. Promocja zdrowego trybu życia ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby nowych potencjalnych członków Klubu.

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl