Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Gościniec Pięciu Stawów

Wnioskodawca:

Gościniec Pięciu Stawów

Marta Trzeciak – Puszczałowska

 

 

Ul. Jasień 59

38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 501 322 574

www.ustrzyki-gościniec.pl

ustrzyki-gościniec@wp.pl

 

Tytuł projektu:

„Poszerzenie oferty turystycznej Gościńca Pięciu Stawów”

 

Kwota dofinansowania:

 

63 981,57 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

106 635,95 PLN

Opis projektu:

 

Głównym celem zrealizowanego projektu było podniesienie atrakcyjności i poszerzenie już istniejącej oferty turystycznej Gościńca Pięciu Stawów. Miało to za zadanie przyczynić się do wzmocnienia standardu jakości świadczonych usług turystycznych przyjaznych bieszczadzkiemu środowisku naturalnemu.

Gościniec Pięciu Stawów jest partnerem Stowarzyszenia „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”, którego partnerami są także inne obiekty turystyczne Ustrzyk i okolic. Wzbogacenie świadczonych usług stanowi szansę na pełen rozwój obiektu a także przyczyni się do wydłużenia  okresu sezonowości turystycznej w regionie. Aby osiągnąć ten cel właściciele postanowili przeprowadzić kila inwestycji. Jedną z nich jest budowa placu ekologiczno-edukacyjnego.

Inwestycja ta stanowi odpowiedź na szereg problemów związanych z funkcjonowaniem małych obiektów turystycznych, których zadaniem jest kompleksowa obsługa rodzin z dziećmi. Na przełomie ostatnich kilku lat oczekiwania turystów, dorosłych i ich dzieci, ewoluowały i nadal rosną.

Obecnie dzieci najchętniej bawią się w miejscach, które są interaktywne, zróżnicowane i ekologiczne. Z tego powodu, Gościniec postanowił wykorzystać walory połączenia edukacji i zabawy jako efektywnego zagospodarowania czasu dzieciom. W tym celu przygotowano teren w pobliżu Gościńca, na którym stworzono ekologiczny plac zabaw wyposażony min. w ścieżkę sensoryczną o urozmaiconym podłożu, która ma za zadanie pobudzić u dzieci bodźce pozawzrokowe.

Na terenie całego ośrodka zaprojektowano, zbudowano i ustawiono interaktywne tablice informacyjno-edukacyjne „Leśne ABC”, przedstawiające zwierzęta, ptaki i rośliny oraz zjawiska atmosferyczne, które dzieci mogą zaobserwować w okolicy podczas pobytu w ośrodku. Zakupiono również zestaw ekologicznych drewnianych gier, które również rozwijają umiejętności poznawcze. Dodatkowo ośrodek wyposażono w telewizor, projektor i statyw, które mają wspomagać proces edukacyjno-informacyjny wśród młodych gości.

W ramach realizacji projektu doposażono również istniejąca już salę sportowo-rekreacyjną oraz saunę. Właściciele Gościńca Pięciu Stawów zakupili także samochód, który jest przeznaczony wyłącznie do przewożenia swoich gości, korzystających z bogatej oferty turystycznej pensjonatu.

Wszystkie te zrealizowane inwestycje stanowią odpowiedź na dynamicznie rozwijający się rynek turystyczny oraz wzmacniają także jego konkurencyjność. Uatrakcyjnienie obiektu sprzyja uwolnieniu potencjału społeczno-ekonomicznego regionu bieszczadzkiego. Końcowym rezultatem przeprowadzonego projektu będzie wzrost przychodów pensjonatu oraz zatrudnienie trzech pracowników na umowę o dzieło.

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl