Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

TurizmuSan

Wnioskodawca:

TurizmuSan

Jakub Szuryn

 

 

Ul. Feliksa Gieli5

38-500 Sanok

Tel. 501 322 574

www.turizmusan.pl

pelc.sabina@interia.pl

 

Tytuł projektu:

„Szwajcaria sanocka rowerem i kajakiem – rozwój potencjału i wzmocnienie konkurencyjności firmy TurizmuSan poprzez propagowanie turystyki przyjaznej środowisku oraz rozszerzenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.”

 

Kwota dofinansowania:

 

46 680,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

77 800,00 PLN

Opis projektu:

 

Głównym celem zrealizowanego projektu było poszerzenie oferty turystycznej firmy TurizmuSan oraz podniesienie jakości świadczonych usług, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów i poprawę kondycji firmy.

TurizmuSan to firma oferująca szeroki wachlarz usług turystyczno-rekreacyjnych, jednak wiodącą  działalnością jest wypożyczalnia rowerowo-kajakowa, która w ostatnim czasie nie przynosiła oczekiwanych zysków. Z tego powodu właściciel Firmy postanowił skorzystać z analiz i doświadczeń szwajcarskich i podjąć inicjatywę utworzenia „Karty Turysty Sanockiego”. Jest to pakiet mający za zadanie promocję  gestorów i firmy z regionu a upoważniający turystów do skorzystania ze zniżki przy zakupie różnego rodzaju usług i produktów z zakresu turystyki, rekreacji jak i gastronomii. Posiada ona również funkcję karty lojalnościowej, a także gwarantuje relacje „fair play” pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami.

Kolejnymi inwestycjami przeprowadzonymi w ramach uzyskanego dofinansowania był zakup kajaków oraz odzieży termicznej i odpowiedniego osprzętu. Ponieważ głównym problemem podczas organizacji spływów kajakowych był brak odpowiedniego transportu, zakupiono samochód typu „bus”  oraz przyczepkę, dzięki którym powstała możliwość przewiezienia turystów i sprzętu do miejsca rozpoczęcia spływu oraz odebrania ich z miejsca jego  zakończenia.

W ramach dostępnych środków finansowych przeprowadzono również modernizację zaplecza biurowego i magazynowego oraz infrastruktury wokół przystani.

Wszystkie te przeprowadzone inwestycje i działania pozwoliły na poszerzenie oferty spływów kajakowych i wycieczek rowerowych z wykwalifikowanym przewodnikiem a także rozbudowano ofertę o poranne spływy w ramach turystyki ornitologicznej pozwalające na obserwację ptactwa wodnego i drapieżnego występującego w dorzeczu rzeki San.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie liczby zleceń, umocnienie pozycji firmy na rynku, wprowadzenie nowych innowacyjnych usług a także powiększenie liczby personelu.


Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl