Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Dokumenty do pobrania I nabór

Materiały szkoleniowe dotyczące sprawozdawczości i promocji realizowanych projektów oraz zaprezentowanie działania pod nazwą Partnerska Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktu Lokalnego omawiane podczas szkolenia dla beneficjentów Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych I naboru.

Pliki do pobrania:
Prezentacja ze szkolenia nt. wytycznych ws. informacji i promocji
Prezentacja ze szkolenia ws. rozliczania wniosków
Wytyczne dla Beneficjentów
Dobre praktyki
Formularz –Raport z realizacji projektu
Oświadczenie środek transportu
Oświadczenie zbywcy środka trwałego
Oświadczenie o przychodzie
Oświadczenie o wynagrodzeniach
Oświadczenie o archiwizacji i promocji
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Przykładowy protokół odbioru
Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl