Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Szkolenia

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

                                                  

 

 

Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako Partner projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Do udziału w szkoleniach zachęca się szczególnie organizacje, które pragną ubiegać się o dotację w ramach „Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych”, będącego elementem ww. projektu.

            Szkolenia ogólne odbędą się:

04 listopada 2013 r. dla organizacji pozarządowych z powiatów leskiego i bieszczadzkiego,

18 listopada 2013 r. dla organizacji pozarządowych z powiatów sanockiego, krośnieńskiego i m. Krosno.

Tematyka szkoleń ogólnych:

  1. Analizy szwajcarskie – analiza doświadczeń szwajcarskich, analiza rynku obszaru wdrażania projektu
  2. Opracowanie wniosków o dotacje w ramach Górskiego Funduszu NGO - schemat grantowy, wniosek aplikacyjny, budżet, system informacji i promocji, sprawozdawczość

 

Szkolenia specjalistyczne odbędą się:

22-23 listopada 2013 r.:   Marketing w NGO; kształtowanie przestrzeni turystycznej przez NGO

29-30 listopada 2013 r.:   Potencjał Podkarpacia w kontekście tworzenia lokalnej marki; Turystyka europejska i innowacje w sektorze turystycznym

06-07 grudnia 2013 r.:     Prowadzenie sieci sprzedaży przez NGO (założenie, finansowanie, marketing, marka, produkt lokalny);

09-10 grudnia 2013 r.:     Szlaki turystyczne-szansą poszerzenia oferty turystycznej; Turystyka kwalifikowana-istotny element rozwoju regionu.

Szkolenia odbędą się w Restauracji Salamandra, 38-604 Hoczew 155.

Organizator szkolenia zapewnia catering, nocleg oraz materiały szkoleniowe, natomiast dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Bieszczadzkie Forum Europejskie

ul. Mickiewicza 17

38-600 Lesko

e-mail: bf5@gazeta.pl, tel. 13 469 62 72

www.bfe-lesko.pl

 

Chętnych na szkolenia zapraszamy do zgłaszania się poprzez Formularz zgłoszeniowy.

Formularz należy wysłać na adres e-mail: bf5@gazeta.pl lub pocztą na adres Bieszczadzkiego Forum Europejskiego.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia dla NGO

Dla 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych w 3 i 4 kwartale 2012 roku w ramach projektu zaplanowanych jest 12 szkoleń. Szkolenia pomogą uczestnikom w ukierunkowaniu projektów opracowywanych przez organizacje. Za szkolenia odpowiedzialny jest partner projektu Bieszczadzkie Forum Europejskie z Leska.