Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Zaproszenie na szkolenie

Fundacja Karpacka - Polska zaprasza beneficjentów Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

 

 

Fundacja Karpacka – Polska

 zaprasza  beneficjentów 

Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych projektu Alpy Karpatom

na szkolenie

dotyczące sprawozdawczości i promocji realizowanych projektów oraz zaprezentowanie działania pod nazwą Partnerska Siec Sprzedaży i Marketingu Produktu Lokalnego

 

Data: 25 czerwca 2013 (wtorek), godz. 10.00 – 13.00.

Miejsce szkolenie:  Sanok, Hotel Bona, ul. Białogórska 47 (parter budynku)

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 11.30

Powitanie uczestnikówZofia Kordela-Borczyk,  Fundacja Karpacka-Polska.

SprawozdawczośćEwa Januszczak i Ewelina Zarzyczna,  Fundacja Karpacka-Polska,

- wniosek o płatność ,

- raport z realizacji projektu,

- zestawienie wydatków.

Pytania uczestników. 

11.30 – 11.45

Przerwa na kawę.

11.45 – 12.15

Promocja projektówJolanta Szwarc –Burnatowska, Fundacja Karpacka-Polska.

Pytania uczestników.

12.15 – 13.00

Prezentacja działania numer IV projektu Alpy Karpatom pod nazwą Partnerska Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktu LokalnegoBogusław Połdiak, Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku.

Pytania uczestników.

Podsumowanie - Zofia Kordela-Borczyk,  Fundacja Karpacka-Polska.

 

 

                Bieszczadzkie Forum Europejskie jest Partnerem projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowanego Przez Fundację Karpacką – Polska. Celem projektu jest uwolnienie potencjału socjoekonomicznego obszarów górskich województwa podkarpackiego.

W ramach projektu Bieszczadzkie Forum Europejskie będzie odpowiedzialne za:

- cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych

 - wdrożenie schematu dotacyjnego dla NGO w ramach górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych, co wiąże się z udzieleniem około 130 dotacji dla organizacji pozarządowych

 Pierwsze z cyklu szkoleń w ramach projektu odbędzie się 27 października 2012 r. dla organizacji pozarządowych z powiatów leskiego i bieszczadzkiego, natomiast 10 listopada 2012 r. dla powiatów sanockiego i krośnieńskiego w godzinach 9:00 do 17:00.

Tematyka szkolenia:

  1. Analizy szwajcarskie – analiza doświadczeń szwajcarskich, analiza rynku obszaru wdrażania projektu
  2. Opracowanie wniosków o dotacje w ramach Górskiego Funduszu NGO - schemat grantowy, wniosek aplikacyjny, budżet, system informacji i promocji, sprawozdawczość

Szkolenia odbędą się w restauracji Salamandra, 38-604 Hoczew 155.

Organizator szkolenia zapewnia catering oraz materiały szkoleniowe, natomiast dojazd na szkolenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Bieszczadzkiego Forum Europejskiego pod adresem:

Bieszczadzkie Forum Europejskie

ul. Mickiewicza 17

38-600 Lesko

 e-mail: bf5@gazeta.pl,

tel. 13 469 62 72 lub 605 847 337

www.bfe-lesko.pl

Chętnych na szkolenia zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgłaszania się poprzez e-mail na adres: bf5@gazeta.pl lub pocztą na adres Bieszczadzkiego Forum Europejskiego.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.           

 

 

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl