Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Szkolenia

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Podkarpacka Izba Gospodarcza zaprasza mikro i małych przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” (nr umowy KIK 07) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

W ramach niniejszego projektu przedsiębiorcy mogą się ubiegać o bezzwrotną dotację do 64 tys. złotych. Z dofinansowania mogą skorzystać mikro i małe firmy z powiatów krośnieńskiego, leskiego, sanockiego, bieszczadzkiego oraz Miasta Krosna.

Podczas szkoleń uczestnikom zostanie przekazana praktyczna wiedza niezbędna do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Nasi eksperci omówią m.in. warunki udziału w projekcie, priorytetowe kierunki działań, analizy szwajcarskie oraz przykłady dobrych praktyk. Na warsztatach z kolei będzie można zdobyć informacje przydatne w trakcie pisania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia faxem pod numer /13/ 43 234 47, w terminie do 16 października 2013r. Szczegółowy program, godziny i miejsce szkoleń zostaną przesłane do uczestników po otrzymaniu zgłoszenia.

Więcej informacji na temat szkoleń można również uzyskać na stronach: www.alpykarpatom.pl, www.pigkrosno.pl oraz w biurze partnera projektu:

Podkarpacka Izba Gospodarcza, 

ul. Lewakowskiego 14,

38-400 Krosno,

tel. /13/ 43 234 47.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!    ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia dla przedsiębiorców

Dla 160 przedstawicieli mikro i małych firm, w szczególności tych, związanych z rozwojem turystyki i produktu lokalnego, w  4 kwartale 2012 roku, projekt przewiduje szkolenia, które pomogą przedsiębiorcom w ukierunkowaniu projektów.
Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest partner projektu Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie.