Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

04-09-2015

Fundacja Karpacka - Polska poszukuje kandydata na stanowisko: „Specjalista ds. sprawozdawczości merytorycznej”

Fundacja Karpacka - Polska poszukuje kandydata na stanowisko: „Specjalista ds. sprawozdawczości merytorycznej” projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Liczba wakatów: 1

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo

Główne obowiązki:

1. Sporządzanie części merytorycznej wniosków o płatność, raportów okresowych, rocznych z realizacji projektu i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej w wyznaczonych terminach.

2. Kompletowanie (kopiowanie) dokumentów do raportów okresowych

3. Przygotowywanie korekt części merytorycznej  do wniosków o płatność, raportów okresowych, rocznych zgodnie z uwagami Instytucji Pośredniczącej.

4. Bieżąca współpraca z Instytucją Pośredniczącą w sprawie prawidłowego rozliczenia wydatków ponoszonych w ramach Projektu.

5. Współpraca przy monitorowaniu budżetu projektu i reagowanie na potrzebę jego ewentualnych zmian.

6. Współpraca przy przygotowaniu wniosków o zmiany w budżecie projektu.

7. Współpraca przy opracowywaniu długoterminowych zapotrzebowań na środki SPPW.

8. Współpraca przy opracowywaniu  formularzy sprawozdawczych w zakresie dotacji udzielonych w ramach I, II i III naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

9. Nadzór w zakresie zwrotów prawnych zabezpieczeń umów o dofinansowanie w ramach I,  II i III naboru Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości i Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych.

10. Przygotowanie korekt zaświadczeń de minimis dla beneficjentów I, II i III naboru Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

11. Współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. Znajomość problematyki funkcjonowania organizacji pozarządowych na Podkarpaciu,
 3. Minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych z funduszy UE lub SPPW oraz raportowania,
 4. Znajomość przepisów prawa oraz wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy UE, MF, ustawy o PZP,
 5. Umiejętności analityczne,
 6. Zaawansowana obsługa MS Office,
 7. Czynne prawo jazdy,
 8. Umiejętności planowania i organizacji pracy,
 9. Komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys,
 3. Zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje,
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Powyższe dokumenty z dopiskiem „Specjalista ds. sprawozdawczości merytorycznej” należy przesłać do dnia 16 września 2015 r. w formie elektronicznej na adres biuro@fundacjakarpacka.org i papierowej na adres: Fundacja Karpacka - Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok (liczy się data wpływu).