Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

09-09-2015

Fundacja Karpacka - Polska weźmie udział w " Konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów SPPW" w Krakowie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizuje „Konferencję podsumowującą dotychczasowe efekty wdrażania projektów SPPW” , która odbędzie się w Krakowie w dniu 15 września 2015 roku.

 W programie przewidziano  wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji; Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy; Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezentacja Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Podczas trwania konferencji przedstawione zostaną  wybrane projekty SPPW.

Reprezentująca  Fundację Karpacką – Polska , Pani Prezes Zofia Kordela - Borczyk przybliży i omówi  zrealizowany przez Fundację projekt pn. „Karpaty Przyjazne Ludziom: lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa podkarpackiego” KIK /31 . 

Dostępne pliki
Agenda_3.pdf