Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

21-05-2015

Region Polski Wschodniej na EXPO 2015 w Mediolanie.

W związku z odbywającą się Wystawą Światową EXPO 2015 w Mediolanie we Włoszech, w dniach od 11 do 17 maja promowany był region Polski Wschodniej. W celu zwrócenia uwagi na potencjał drzemiący w tej części Europy zorganizowano liczne konferencje, spotkania biznesowe, promocyjne oraz imprezy artystyczne. Centralnym wydarzeniem Tygodnia była Konferencja Polski Wschodniej, podczas której prezentowano i dyskutowano na temat konkurencyjności gospodarki województw ściany wschodniej. Innowacyjność i konkurencyjność podkarpackiej gospodarki ukazanej poprzez pryzmat sektora lotniczego została zaprezentowana przez wicemarszałka Wojciecha  Buczaka. Podczas konferencji podjęto temat udziału włoskich inwestycji w Polsce, możliwości inwestycyjnych dla zainteresowanych tym rynkiem firm z Europy i innych kontynentów oraz zmian, jakie przy udziale środków unijnych zachodzą w Polsce Wschodniej.

W najbliższych dniach, tj. od 18 do 24 Pawilon Polski stanie się areną prezentacji polskiej turystyki kulturowej, a także turystyki aktywnej i przyrodniczej. Partnerami Polskiej Organizacji Turystycznej są polskie regiony i miasta, dla których udział w EXPO 2015 stanowi okazję do szerokiego przedstawienia oferty turystycznej zagranicznym odbiorcom.