Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

28-05-2015

Remont szlaku na Tarnicę

Bieszczadzki Park Narodowy informuje, iż trwa remont szlaku turystycznego prowadzącego z Wołosatego na Tarnicę.  Konieczność przeprowadzenia remontu zaistniała już kilka lat temu ale dopiero teraz udało się pozyskać na ten cel środki finansowe.

Przyczyną pogorszenia się jakości trasy jest intensywny ruch turystyczny, mający miejsce niemalże cały rok oraz spływająca szlakiem woda opadowa, która spowodowała dużą erozję stoków wzdłuż ścieżek. Skutkiem tego było powstanie w licznych miejscach rowów erozyjnych zagłębionych do 1 m i o szerokości około trzech metrów. Zła jakość ścieżki i ruchomy gruz utrudniający chodzenie były powodem tego, że turyści omijając takie miejsca wydeptywali nowe ścieżki niszcząc chronioną roślinność.

Aby zapobiec dalszym zniszczeniom w piętrze leśnym budowane są stopnie kamienne, kładki drewniane, progi przeciwerozyjne i bariery ochronne. Na połoninach najbardziej zniszczone odcinki będą zabezpieczane dębowymi progami a pomiędzy nimi utworzone zostaną odpowiednio wyprofilowane stopnice. Stare zabezpieczenia ochronne są demontowane a w ich miejsce powstaną nowe.

Całość prac finansowanych jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bieszczadzki Park Narodowy nie chce zamykać szlaku na czas remontu i dlatego zwraca się z prośbą o ostrożność przy przechodzeniu przez miejsca gdzie obecnie trwają prace remontowe.

Kolejnym etapem będzie remont prowadzony w lipcu i sierpniu na stromym odcinku szlaku prowadzącym z Przełęczy Goprowskiej w kierunku Krzemienia.

Tarnica, remont szlaku .