Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

15-05-2015

Wizyta przedstawicieli i liderów organizacji pozarządowych z terenu lubelszczyzny.

Fundacja Karpacka – Polska miała przyjemność gościć przedstawicieli i liderów organizacji pozarządowych z terenu lubelszczyzny.  

14.05.2015r. delegaci  przebywający na terenie  gminy Sanok z wizytą studyjną,  uczestniczyli w spotkaniu podczas, którego  mieli możliwość między innymi obejrzeć  prezentację dotyczącą realizowanego przez Fundację projektu  „Alpy Karpatom” oraz zapoznali się z procesem budowania  partnerstwa.

W dniu 15.05.2015 roku  przedstawiciele lubelskich organizacji odwiedzili siedzibę Fundacji Karpackiej – Polska, podczas wizyty zapoznali się z działalnością Fundacji oraz obejrzeli film promujący region „Gdzie niedźwiedzie piwo warzą”, który został zrealizowany w ramach projektu „Alpy Karpatom”.