Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Nasz region

Projekt „Alpy Karpatom” obejmuje swym działaniem 25 gmin położonych na terenie czterech powiatów. Jest to teren południowo-wschodniej Polski położony bezpośrednio w sąsiedztwie Słowacji i Ukrainy, w którym króluje pasmo górskie tzw. Karpat Polskich. Południowa część województwa podkarpackiego obfituje w unikalne atrakcje stanowiące od kilku lat magnez przyciągający turystów. Najpopularniejsze atrakcje obejmują naturalne obszary Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Jeziora Solińskiego i Doliny Sanu.