Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Partnerzy

Helvetas Swiss Intercooperation

Helvetas Swiss Intercooperation to jedna z najbardziej doświadczonych i największych organizacji w Szwajcarii zajmujących się współpracą międzynarodową i rozwojem. Organizacja powstała w 2011 roku w wyniku połączenia dwóch organizacji: Helvetas (założonej w 1955 r.) i Intercooperation (założonej w 1982 r.). Jest to fundacja  zrzeszająca 38.000 członków, 40 000 sympatyków i 16 regionalnych honorowych grup w Szwajcarii. HELVETAS współpracuje z organizacjami partnerskimi w 22 krajach w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Podejmuje wyzwania i zarządza projektami w imieniu rządu Szwajcarii oraz innych donatorów z kraju i zagranicy.

 

Rola w projekcie: szczegółowa analiza rynku, analiza doświadczeń szwajcarskich, podręcznik standardów jakości pod kątem produktu lokalnego i turystyki, pomoc w przygotowaniu wizyty studyjnej w Szwajcarii, pomoc w przygotowaniu staży dla NGO i przedsiębiorców w Szwajcarii, opieka stażowa w Szwajcarii.

 

Helvetas Swiss Intercooperation, Berno, Szwajcaria – podwykonawca  

Maulbeerstrasse 10

3011 Bern

tel. +41 31 385 10 10, faks +41 31 385 10 09

www.helvetas.org

info@helvetas.org

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ustrzykach Dolnych powstała w 1994, a jej udziałowcami są gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska. Do głównych zadań BARR należą: promowanie i rozwój gospodarczy regionu bieszczadzkiego oraz  wdrażanie programów rozwoju tego regionu. Agencja świadczy usługi dla sektora MŚP oraz promuje rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Współpraca z samorządami lokalnymi, jak również z regionami pogranicza w ramach Euroregionu Karpackiego.

 

Rola w projekcie: Dotacje w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości „Made in Karpaty”.

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 17

+48 13 461 29 98

www.barr-ustrzyki.pl

biuro@barr-ustrzyki.pl

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

Podkarpacka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą w  1994 roku. Działa na obszarze województwa podkarpackiego i obecnie zrzesza ponad 60 podmiotów gospodarczych różnej wielkości i różnych branż z terenu Podkarpacia. Głównym celem działalności Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i samorządowych oraz wspieranie podmiotów gospodarczych z Podkarpacia.

 

Rola w projekcie: szkolenia dla przedsiębiorców.


Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno

tel./faks +48 13 43 234 47, tel. +48 13 43 695 90

www.pigkrosno.pl

pig@pigkrosno.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Regionalna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującego interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej. Izba integruje regionalne inicjatywy w zakresie spójnego rozwoju wytwórczości, handlu i usług. Tworzy perspektywy rozwoju regionu celem wykorzystania lokalnych zasobów. RIG promuje rodzimą wytwórczość w tym: rolniczą, ogrodniczą, handel, rzemiosło i usługi poprzez marketing i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków.

 

Rola w projekcie: Partnerska Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktu Lokalnego „Made in Karpaty”


Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

38-500 Sanok

ul. Rynek 15

tel. +48 13 463 04 44, fax  +48 13 463 04 44

www.rigsanok.pl/

rigsanok@pro.onet.pl


Bieszczadzkie Forum Europejskie

Bieszczadzkie Forum Europejskie jest organizacją non profit powstałą w 1999 r.

Posiada duże doświadczenie i znaczący dorobek we współpracy  z organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy. Bieżąca działalność BFE koncentruje się na stałej współpracy z Małopolskim Forum Edukacji w Krakowie. Ponadto podejmuje się zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w regionie. Forum świadczy również usługi w zakresie informacji gospodarczej dla przedsiębiorców z regionu i udziela  konsultacji z zakresu prowadzenia biznesu turystycznego.

 

Rola w projekcie: Szkolenia dla NGO, dotacje w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych.

 

Bieszczadzkie Forum Europejskie

ul. Mickiewicza 17

38-600 Lesko

tel./fax: +48 13 46-962-72

www.bfe-lesko.pl

bf5@gazeta.pl