Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ustrzykach Dolnych powstała w 1994, a jej udziałowcami są gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska. Do głównych zadań BARR należą: promowanie i rozwój gospodarczy regionu bieszczadzkiego oraz wdrażanie programów rozwoju tego regionu. Agencja świadczy usługi dla sektora MŚP oraz promuje rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Współpraca z samorządami lokalnymi, jak również z regionami pogranicza w ramach Euroregionu Karpackiego.

Linki do projektów realizowanych przez BAAR

 Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie

 Wsparcie przedsiębiorców na starcie

  Więcej informacji w Aktualnościach

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl