Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Bieszczadzkie Forum Europejskie

Bieszczadzkie Forum Europejskie

Bieszczadzkie Forum Europejskie jest organizacją non profit powstałą w 1999 r.Posiada duże doświadczenie i znaczący dorobek we współpracy z organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy. Bieżąca działalność BFE koncentruje się na stałej współpracy z Małopolskim Forum Edukacji w Krakowie. Ponadto podejmuje się zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w regionie. Forum świadczy również usługi w zakresie informacji gospodarczej dla przedsiębiorców z regionu i udziela konsultacji z zakresu prowadzenia biznesu turystycznego.

Linki do projektów realizowanych przez Bieszczadzkie Forum Europejskie

Pro­jekt „Uwierz we wła­sny suk­ces – II edy­cja”

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl