Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

Podkarpacka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą w 1994 roku. Działa na obszarze województwa podkarpackiego i obecnie zrzesza ponad 60 podmiotów gospodarczych różnej wielkości i różnych branż z terenu Podkarpacia. Głównym celem działalności Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i samorządowych oraz wspieranie podmiotów gospodarczych z Podkarpacia.

 

Linki do aktualnie realizowanych projektów przez PIG Krosno

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w okresie od 01.11.2012 r. do 31.07.2014 r. realizuje projekt pt. „Jestem swoim szefem!”

 

Dziewięciu partnerów z siedmiu krajów Europy działających na polu branży motoryzacyjnej podjęło współpracę w projekcie AutoNet

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza realizuje partnerski projekt dotyczący dziedzictwa kultury niematerialnej. Międzynarodowe partnerstwo tworzy dziesięć podmiotów reprezentujących kraje Europy Środkowej, w tym Polska, Słowenia, Niemcy,Węgry i Włochy.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 "DOKAPITALIZOWANIE FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PODKARPACKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KROŚNIE" w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy


 

Więcej informacji w Aktualnościach

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl