Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Regionalna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującego interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej. Izba integruje regionalne inicjatywy w zakresie spójnego rozwoju wytwórczości, handlu i usług. Tworzy perspektywy rozwoju regionu celem wykorzystania lokalnych zasobów. RIG promuje rodzimą wytwórczość w tym: rolniczą, ogrodniczą, handel, rzemiosło i usługi poprzez marketing i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków.

Linki do projektów realizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Sanoku

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl